Bygherre Frédéric de Coninck.

Næsseslottet blev opført i 1782-1783 af Frédéric de Coninck, der var en af datidens mest velhavende handelsmænd. Frédéric de Coninck blev født i Haag i 1740, og han døde som 71-årig på Næsseslottet i 1811. I 1770 giftede Frédéric de Coninck sig med Marie de Joncourt (1747-1821), og sammen fik de i perioden 1771-1787 seks børn. Fra 1783 til 1821 var familien bosat på Næsseslottet, der dannede rammen om mange sammenkomster for landets mest indflydelsesrige personer og fornemme udenlandske gæster. Næsseslottets romantiske landskabshave blev skabt i 1783-86 af De Conincks haveartikt Henri Drevon ud fra engelsk forbillede. Ud over Næsseslottet ejede Frédéric de Coninck også Moltkes Palæ i Bredgade, som familien benyttede til vinterbolig.


I Frédéric de Conincks levetid oplevede Danmark flere dramatiske højdepunkter fra Struensees henrettelse i 1772 til den engelske invasion og bombardement af København i 1807. Frédéric de Coninck spillede en aktiv rolle i Danmarkshistorien ved at fremskaffe et dansk statslån gennem sin velhavende slægt i Antwerpen i 1766. Endvidere overtog han i 1807 provianteringen af de engelske besættelsestropper. Senere samme år blev Frédéric de Coninck dømt for landsforrædderi for at blive frikendt af Højesteret to år senere.

Næsseslottets videre historie


To år efter Frédéric de Conincks død, kom den danske statsbankerot i 1813. Som følge heraf blev Næsseslottet i 1821 solgt til Martin Johann Jenisch for i 1827 at blive overtaget af hans søn Gottlieb Jenisch, der beholdt slottet frem til 1845. Generalkonsul Anders Peter Westenholz står som ejer fra 1866 til 1898, og fra 1906 til 1934 ejes Næsseslottet af forlagsboghandler August Bagge. Herefter køber Søllerød Kommune slottet for at videresælge det til Københavns Kommune, der indrettet det til rekonvalescenthjem. Fra 1986 er Næsseslottet igen i privat eje.


Klein Constantia

Historien om den legendariske vin starter i 1685, hvor Simon van der Stel, ambassadør af Kap det Gode Håb, grunlagde sin vingård "Klein Constantia". Vinen havde et godt omdømme, men det var først, da Henrik Cloete og senere sønnerne overtog gården, at vinen blev én af de mest legendariske vine i verden. Ud fra breve, der er fundet i Cape Town skrevet af Frédéric De Coninck, viser det sig, at Danmark har spillet en afgørende rolle i grundlæggelsen og udviklingen af Klein Constatia og deres vine. De Coninck var en erfaren forretningsmand og han gav Henrik Cloete råd og vejledning. Det var også gennem De Conincks forretninger at vinen blev fragtet til Europa. 
 
Læs mere her